T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Eğil İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Eğil İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçemiz

Güncelleme Tarihi: 21/02/2018

EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

                 Hastanemize ait hizmet binası 1710 No’lu Ada/Parselde 3223  m2 ‘lik bir alan üzerine kurulmuştur. Hastanemiz 23.500 Nüfuslu ve Diyarbakır Merkeze 52 Km uzaklıkta bulunan  Eğil Merkezde bulunmakta olup, Eğil Merkez ve bağlı 25 köye Sağlık Hizmeti sunmaktadır. Hastanemiz 2009 yılında Entegre İlçe Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. Hastanemiz hizmet binası zemin+2 kat olup kapalı alanı 1400 m2’dir. Hastanemizde Kullanılabilir 25 oda bulunmaktadır.

02.10.2012 TARİHİNE KADAR OLAN SÜREÇTE HASTANEMİZİN DURUMU

          Hastanemiz 2009/MART tarihinde hizmete açılmıştır.2011 yılında E1 statüsüne yükseltilmiş ancak fiziki yer darlığı nedeni ile yataklı servis açılamamıştır.

02.10.2012 TARİHİNDE KHK KURULMASINDAN SONRA YAPILAN VE YAPILMASI PLANLANAN  ÇALIŞMALAR

1-) Sağlık Tesisimiz Yataklı Tedavi Servis Hizmeti verilebilmesi için daha önceden Hastanemiz Hizmet binası içersine Sağlık Hizmeti veren  TSM ve Aile Hekimlerinin Hastane Hizmet binası dışına taşınması için ilgili işlemler başlatılmış ve bu işlemler neticesinde Hastanemiz Bahçesinde bulunan ancak Milli eğitim ilçe Müdürlüğü tarafında Öğretmenevi olarak kullanılan Bakanlığımıza ait Eski Sağlık Ocağı Binasının Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünden tekrar geri alınması sağlanarak TSM ve Aile Hekimlerinin Mevcut Eski Sağlık Ocağı binasına taşınması sağlanarak Yetersiz olan Hastane binamıza ait hizmet sunumunun kısa vadeli olarak bir nevi rahatlatılması sağlanmıştır.

2-) Hastanemizde Daha önceden Yataklı Servis bulunmadığından Yemek hizmeti verilememekte idi ancak Yatan Hasta Kliniğinin açılabilmesi için gerekli olan Yemek Hizmetinin sağlanması amacıyla Yemek alımı ihalesi yapılarak Hastalarımıza ve çalışanlarımıza yemek verilmeye başlanmıştır.

3-) Hastanemizde var olan ve kullanılamayacak durumda olan odalar gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra kullanılabilir duruma getirilerek Yataklı Servis açılması hususundaki çalışmalar hızlandırılmış ve gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra 22.02.2013 tarihinde Hastanemize ait yatan hasta Servisi 10 Yataklı olarak Hastalarımızın Hizmetine girmiştir.

4-) Kamu Kaynaklarının Etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili tüm tasarruf tedbirlerinin alınması konusunda Hastanemiz Çalışanları ile bilgilendirme ve görüş alış-verişi toplantıların yapılması hedeflenmiştir.

5-) Hastanemiz Statüsüne uygun  Uzman Hekim İhtiyacımız Kurumumuzca giderilmiştir.

6-) Eğil İlçe Devlet Hastanesi olarak  hastanemiz için vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda İlk 9 aylık planlarımızı  belirledik. Stratejik planımızda yer alan Stratejik Amaçlar mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma dönüşümü sağlayabilecek nitelikte olup,Kurum Politikaları ve Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı ile uyumlu, Stratejik planlama sürecinin aşamalarına rehberlik edecek şekilde belirlenmiştir.

7-) Öncelikli Hedefimiz, Güvenli, kaliteli, konforlu sağlık hizmeti vermek, çalışan, hasta ve yakınlarının memnuniyetlerini arttırmaktır. Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirerek tüm hastane de yapısal ve düzenli biçimde iyileşme ve gelişmeler sağlayan, hasta odaklı, güvenilir bakım ve tedavi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

8-) İlçemizin toplam Nüfusunun 25.000’ne yaklaşmasından dolayı yeni Hastane binası düşünülmüş İlçe Mal Müdürlüğünce 40.000 m2 lik arsa tahsis işlemleri başlatılarak gerekli izin için yazışmalar yapılmış ve Bakanlıkça gönderilen Mühendisler belirlenen arsayı ilçe merkezine 6 km uzaklıkta olması nedeniyle yürüme mesafesinde değil diye uygun görmemiş yerine Mevcut Hastanenin bahçesine yeni binanın yapılması uygun görülmüş olup gerekli çalışmaları yapması için İl sağlık müdürlüğü bakanlıkça görevlendirilerek gerekli imar çalışmaları başlatılarak 2017 yatırım projesi kapsamına alınmış olup yeni hastane hizmet binası şuanda PROJE ALIM aşamasındadır.